ഗർഭകാലത്തെ mobile ഉപയോഗം | Pregnancy tips in malayalam – Dr. Finto Francis

ഗർഭകാലത്തുള മൊബൈൽ ഉപയോഗം കുഞ്ഞിന് ബാധിക്കുമോ ?

പ്രസവവേദനയിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ എന്തും നേരിടാനുള്ള കരുത്തും ആത്മവിശ്വാസവും ലഭിക്കും……..
C/O#MariyaTheresa ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രശസ്ത ഗൈനക്കോളജിസ്റ് #DrFintoFrancis സംസാരിക്കുന്നു

other videos

ഗർഭകാലത്തെ മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ

ഗർഭകാലത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയും ചലനവും

പ്രസവ വേദന എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ?

ഗർഭകാലത്തെ കുഞ്ഞിൻറെ ആഹാരം

ഗർഭകാലം നാം അറിയേണ്ടവ

സുഖപ്രസവം vs സിസേറിയൻ

Dr FintoFrancis
#Gynaecologist & Obstetrician
#Darsanlive